Räddningstjänstförbundet Brandkåren Norra Dalarna

Arbetsplatsbeskrivning

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen.

Förbundet omfattar 7 brandstationer och 6 brandvärn inom de fem medlemskommunerna och har ca 40 heltidsanställda samt ca 200 deltidsanställda.

Brandkåren Norra Dalarnas uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och miljö.

Arbetsuppgifter

Som brandingenjör i stab och service kommer du arbeta inom hela förbundets område, såväl med olycksförebyggande verksamhet som operativ räddningstjänst. Du utför tillsyner, genomför utredningar och driver projekt i syfte att utveckla verksamheten i takt med samhällsutvecklingen. Att utvärdera räddningsinsatser och utreda olyckor ingår också i dina arbetsuppgifter, med syfte att skapa en lärande organisation. Du bidrar till att skapa goda relationer såväl internt som externt och verkar för en kontinuerlig utveckling av brandkåren. I ditt uppdrag ingår samverkan med andra samhällsfunktioner. Operativ befälsberedskap kan komma att ingå i framtiden.

Utmaningar:

 • Bidra till en ändamålsenlig organisation som möter kraven på både god kvalitét och hållbart resultat i linje med politiska beslut.
 • Bidra till verksamhetsutveckling för att möta ökade och nya behov genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar, bland annat säkerställa förmåga att hantera och leda stora komplexa räddningsinsatser.
 • Bidra till att brandkårens kompetens och rättssäkerhet inom det olycksförebyggande området är hög.

Du ska också:

 • Leda, driva och följa upp enskilda projekt.
 • Utföra tillsyner och handlägga ärenden inom ramen för LSO, LBE och PBL.
 • Medverka aktivt i utveckling av medlemskommunernas olycksförebyggande arbete och krisberedskapsförberedelser.
 • Genomföra insatsutvärdering och olycksundersökningar.
 • Bidra till att brandkåren utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och står väl rustade både förebyggande och operativt för nya utmaningar.
 • Stötta förbundsledningen med omvärldsbevakning inom brandkårens verksamhetsområde.
 • Företräda räddningstjänstförbundet i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån brandkårens ansvarsområden.
 • Vid behov ingå i befälsberedskap som yttre befäl eller liknande.

Kvalifikationer

Kunskaper: För att jobba som brandingenjör är det viktigt att ha kunskaper inom brandkårens ansvarsområde och att du har brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning RUB. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom den kommunala beslutsprocessen.

Erfarenheter: Ett mycket viktigt krav är att du har erfarenhet från arbetet inom brandkårens ansvarsområde samt från olycksförebyggande arbete och myndighetsutövning. Att ha erfarenhet av operativ räddningstjänst i befälsfunktion är meriterande.

Färdigheter: Att tänka strategiskt och se på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser är en viktig del av ditt jobb. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och gör korrekta avvägningar och prioriteringar Du ska ha förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt bidrar till en god arbetsmiljö.

Att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande är en viktig förmåga som du har men också att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.

Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, samt har datorfärdigheter relevanta befattningen.

Egenskaper: Du är trygg, stabil och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter är egenskaper som passar dig väl.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. Att vara tydlig och strukturerad är ytterligare egenskaper som vi värdesätter högt.

Körkort B är ett krav.

Provanställning kan bli aktuellt.

Urval kommer att göras löpande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Efter överenskommelse
Län Dalarnas län
Land Sverige
Referensnummer 2018/1
Publicerat 2018-12-02
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Tillbaka till lediga jobb