Räddningstjänstförbundet Brandkåren Norra Dalarna

Arbetsplatsbeskrivning

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen.

Förbundet omfattar 7 brandstationer och 6 brandvärn inom de fem medlemskommunerna och har ca 40 heltidsanställda samt ca 200 deltidsanställda.

Brandkåren Norra Dalarnas uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och miljö.

Arbetsuppgifter

Som chef för ett distrikt i räddningstjänstförbundet har du ett övergripande ansvar för planering, ledning och uppföljning av hela distriktets verksamhet, vilket omfattar både operativt och olycksförebyggande arbete. Du bidrar till att skapa goda relationer såväl internt som externt och verkar för en kontinuerlig utveckling av brandkåren. I ditt uppdrag ingår förhandlingar med externa partners och samverkan med andra samhällsfunktioner. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för ditt distrikt.

Utmaningar:

 • Utveckla distriktet som del av en helhet för en ändamålsenlig organisation som möter kraven på både god kvalitét och hållbart resultat i linje med politiska beslut och förbundsledningens intentioner.
 • Driva verksamhetsutveckling i distriktet för att möta ökade och nya behov genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar.
 • Attrahera, motivera och behålla kompetens genom strategisk och hållbar kompetensförsörjning.

Du ska också:

 • Leda, utveckla och följa upp distriktets verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus.
 • Leda distriktets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
 • Leda, samordna, utveckla och följa upp distriktets verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
 • Medverka aktivt i utveckling av medlemskommunernas olycksförebyggande arbete och krisberedskapsförberedelser.
 • Planera, utföra och följa upp distriktets myndighetsutövning, exempelvis tillsyn, remisshantering, tillståndshantering etc.
 • Vid behov kunna ingå i befälsberedskap som yttre befäl eller liknande.
 • Svara för omvärldsbevakning inom distriktets verksamhetsområde.
 • Leda utveckling av distriktet som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning för räddningstjänstförbundet.
 • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
 • Företräda räddningstjänstförbundet, i huvudsak inom ditt distrikt, i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån räddningstjänstförbundets ansvarsområden.
 • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
 • Administrera och underhålla brandkårens verksamhetssystem i distriktet, exempelvis avseende schemaläggning, personalplanering, ärendehantering etc.

Kvalifikationer

Kunskaper: För att jobba som distriktschef är det viktigt att ha kunskaper inom brandkårens ansvarsområde. Vi ser det som meriterande om har du har genomgått följande utbildningar:

 • Räddningsledning A (eller motsvarande)
 • Räddningsledning B (eller motsvarande)
 • Tillsyn A (eller motsvarande)
 • Tillsyn B (eller motsvarande)

Erfarenheter: Ett mycket viktigt krav är att du har erfarenhet från arbetet inom brandkårens ansvarsområde samt från olycksförebyggande arbete. Att ha erfarenhet av ekonomi, personal och verksamhetsansvar ser vi som meriterande. Det är också önskvärt att du har lokalkännedom om distriktet.

Färdigheter: Du ska ha förmåga att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Att tänka strategiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse är en viktig del av distriktschefens jobb. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och gör korrekta avvägningar och prioriteringar.

Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande är en viktig förmåga som du har men också förmågan att ha många bollar i luften samtidigt som du kan prioritera arbetet för verksamhetens bästa.

Att samverka, skapa förtroende och goda relationer är en viktig förmåga som du har men också förmågan att arbeta resultat- och kvalitetsinriktat.

Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, samt har datorfärdigheter relevanta befattningen.

Egenskaper: Du är trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter är egenskaper som passar dig väl.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. Att vara tydlig och strukturerad är ytterligare egenskaper som vi värdesätter högt.

Körkort B är ett krav och det är meriterande om du har C-körkort.

Provanställning kan bli aktuellt.

Urval kommer att göras löpande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Leksand
Län Dalarnas län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4
Publicerat 2018-12-02
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Tillbaka till lediga jobb